НЛБ Банка и Mastercard Ве наградуваат:

Освојте патување во Париз
и билети за Roland Garros!

За да станете потенцијален добитник потребно е да имате НЛБ Mastercard картичка,да ги пополните потребните податоци и да одговорите на наградниот квиз.

NLB Banka

XXXX

XXXX

Roland Garros

05/17

Mastercard